ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00
(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ)