ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, 3η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Λογοδοσία δημοτικής αρχής) ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00