ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Λογοδοσία δημοτικής αρχήςΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/4/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30