ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ,
5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00