ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7/3/2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)