Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου.
Συγκεκριμένα οι ειδικότητες είναι οι κάτωθι: