Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων στην Πυρασφάλεια και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας και δέκα (10) ΥΕ Πυροφυλάκων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη έκτακτων εποχικών αναγκών του Αυτ. Τμήματος Πολιτικής προστασίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι από την Πέμπτη 6/4/2023 – ώρα 7:00 πμ έως την Τετάρτη 12/4/2023 – ώρα 15:00 μμ.

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης

Υπεύθυνη Δήλωση Κωλύματος 12μήνου