ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΩΝ

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων στην Πυρασφάλεια κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (Β΄ Κατηγορίας), χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών για την κάλυψη έκτακτων εποχικών αναγκών του Αυτ. Τμήματος Πολιτικής προστασίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι από τη Δευτέρα 3/7/2023 – ώρα 7:00 πμ έως την Πέμπτη 6/7/2023 – ώρα 23:59 μμ.

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης σε doc

Έντυπο Αίτησης σε pdf

 

Υπεύθυνη Δήλωση Κωλύματος 12μήνου σε doc

Υπεύθυνη Δήλωση Κωλύματος 12μήνου σε pdf