Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου στην Πυρασφάλεια με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών για την κάλυψη έκτακτων εποχικών αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής προστασίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι από την Παρασκευή 12/7/2024 – ώρα 7:00 πμ έως τη Δευτέρα 15/7/2024 – ώρα 15:00 μμ.

Ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης σε doc

Έντυπο Αίτησης σε pdf

Υπεύθυνη Δήλωση Κωλύματος 12μήνου σε doc

Υπεύθυνη Δήλωση Κωλύματος 12μήνου σε pdf

Παράρτημα Α1