Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων στην Πυρασφάλεια και συγκεκριμένα τεσσάρων (4) ΔΕ Οδηγών Γ΄ Κατηγορίας και δύο (2) ΥΕ Πυροφυλάκων, χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών για την κάλυψη έκτακτων εποχικών αναγκών του Αυτ. Τμήματος Πολιτικής προστασίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι από τη Δευτέρα 8/5/2023 – ώρα 7:00 πμ έως την Παρασκευή 19/5/2023 – ώρα 15:00 μμ.

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης σε doc

Έντυπο Αίτησης σε pdf

Υπεύθυνη Δήλωση Κωλύματος 12μήνου σε doc

Υπεύθυνη Δήλωση Κωλύματος 12μήνου σε pdf

Παράρτημα Α1