Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων και ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων (25 άτομα πλήρους απασχόλησης και 25 άτομα μερικής απασχόλησης), για το διδακτικό έτος 2023 – 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, στο email: protokollo@elliniko-argyroupoli.gr, από την Τρίτη 1/8/2023 – ώρα 00:01 πμ έως και τη Δευτέρα 14/8/2023 – ώρα 23:59 μμ. 

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση

Παράρτημα II

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 1 σε doc

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ 1 σε pdf