1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ : Λειτουργεί με επιτυχία από έτους 2017, ζήτηση από ενδιαφερόμενους και σχετικούς φορείς – άμεση επαγγελματική απασχόληση
  1. ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ : Μεγάλη ζήτηση από ενδιαφερόμενους και δομές, διαρκής συνεργασία με σχετικές δομές του δήμου μας (και εκτός), με παράλληλη δυνατότητα για πρακτική άσκηση και επαγγελματική απασχόληση, και λειτουργεί με επιτυχία από έτους 2020.
  1. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ : Λειτουργεί με επιτυχία από 2016, υπάρχει συνεργασία με σχετικούς φορείς και άμεση επαγγελματική απασχόληση.
  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ : Επαγγελματική αποκατάσταση και δραστηριοποίηση στον τομέα, λειτουργεί με επιτυχία από 2016 και διαπιστωμένη ζήτηση από βιομηχανία – βιοτεχνία του χώρου κυρίως σε τοπικό επίπεδο
  1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ : Λειτουργεί με επιτυχία από 2018, μεγάλη πανελλαδική ζήτηση – άμεση επαγγελματική απασχόλησησυνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τομέα τουρισμού (PANTOYR)
  1. ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ : Λειτουργεί με επιτυχία από 2016, ζήτηση από ενδιαφερόμενους και σχετικούς φορείς – – αγαστή συνεργασία με δημοτικούς σταθμούς – πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση.
  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ : Ζήτηση από Βιομηχανικές και Εμπορικές μονάδες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, λειτουργεί με επιτυχία από έτους 2020 – άμεση επαγγελματική απασχόληση
  1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) : Μεγάλη ζήτηση από τις Βιομηχανικές και Εμπορικές μονάδες της χώρας (ΣΕΒ) και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Πρόκειται για διαχείριση εφοδιασμού εταιρειών με προϊόντα και ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥΣ!!!
  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: Λειτούργησε με επιτυχία 2023, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση ακόμα και πριν την ολοκλήρωση ένεκεν της μεγάλης ζήτησης σε όλους τους χώρους (από κατοικίες έως εταιρείες ανακύκλωσης)
  1. ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ : Μεγάλο ενδιαφέρον και ζήτηση από τουριστικούς φορείς δεδομένης της δυνατότητας συνδυασμού πεζοπορικών δράσεως και τουριστικής περιήγησης- άμεση επαγγελματική αποκατάσταση!! Λειτουργεί με επιτυχία από έτους 2020.