Τρία εναλλακτικά σενάρια της μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης παρουσιάστηκαν από πλευράς του Αναδόχου στην ειδική ενημερωτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού Αργυρούπολης που έλαβε χώρα την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής προκειμένου να λάβει γνώση τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και οι κάτοικοι και επαγγελματίες του Δήμου μας, καθώς πρόκειται για ζήτημα που αφορά όλους.
Το έργο έχει αναλάβει μέσω του ΤΕΕ, το γραφείο «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και στο πλαίσιο της διαβούλευσης και της ενημέρωσης έγινε μια εκτενής παρουσίαση.
Η μελέτη αποτελεί μετεξέλιξη των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και προβαίνει σε στρατηγικό και ρυθμιστικό σχεδιασμό για το Δήμο, με ορίζοντα τα επόμενα 15 έτη κατόπιν της έγκρισής της. Η μελέτη, κατόπιν εξέτασης του υφιστάμενου πολεοδομικού καθεστώτος του Δήμου, του πληθυσμιακού, δημογραφικού, οικονομικού προφίλ των κατοίκων και δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων, του υφιστάμενου δομημένου περιβάλλοντος και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ζητημάτων εξυπηρέτησης πληθυσμού από υποδομές κοινής ωφέλειας και επάρκειας κοινόχρηστων χώρων καθώς και ζητημάτων κλιματικής ανθεκτικότητας και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της Περιφέρειας και του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών, εισέρχεται στην εξέταση τριών εναλλακτικών σεναρίων σε σχέση με την οργάνωση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και τους συντελεστές δόμησης, θέματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.
Τα 3 εναλλακτικά σενάρια εστιάζουν σε Σενάριο 0 «Μηδενική Παρέμβαση», Σενάριο 1 «Ήπια Ανάπτυξη» και Σενάριο 3 «Δυναμική Ανάπτυξη».
Σύμφωνα με τους μελετητές, επικρατέστερο είναι το Σενάριο 1 «Ήπια Ανάπτυξη» όπου κύριοι κατευθυντήριοι άξονες είναι:
1. Ένωση του ορεινού όγκου του Υμηττού με το θαλάσσιο μέτωπο
2. Αειφορική αξιοποίηση και προστασία του ορεινού όγκου Υμηττού
3. Νέες κεντρικότητες πόλης- επαναπροσδιορισμός Πολεοδομικών κέντρων
4. Προστασία της κατοικίας
5. Άρση της απομόνωσης των δύο νέων Π.Ε. 8, 9 (πρώην Π.Ε. 2,3 Ελληνικού) του Δήμου
Βασικές χωροταξικές στοχεύσεις:
1. Ρύθμιση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά τις χρήσεις γης
2. Ρύθμιση των ΜΣΔ
3. Παρεμβάσεις Βιώσιμης Κινητικότητας, αστικές αναπλάσεις και κατασκευή δικτύου πρασίνου
Κατηγοριοποίηση χρήσεων γης κατά Π.Δ. 59/2018 σε
1. Αμιγής Κατοικία
2. Γενική Κατοικία (Ι) & (II)
3. Πολεοδομικό Κέντρο (Ι) & (II)
Με παράλληλη απομάκρυνση οχλουσών χρήσεων όπως συνεργεία.
Επανεξέταση Συντελεστών Δόμησης
Πρόβλεψη Ειδικής Μελέτης οργάνωσης ζώνης Υμηττού
Ενοποίηση πεζοδρόμου – Υμηττού με τις οδούς Ιασωνίδου, Χρύσανθου Τραπεζούντος & Τριπόλεως.
Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος εξήγησε πως το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και σε συνέχεια της συζήτησης που έχει ήδη ξεκινήσει και των προτάσεων που έχει ήδη καταθέσει ο Δήμος προχωρά σε στάδια η μελέτη μέχρι και την τελική πρόταση – εφαρμογή της.
«Είναι ευτυχές ότι προχωράμε να δημιουργήσουμε την πόλη του μέλλοντος που πλέον θα πορεύεται ισότιμα, ενιαία και αδιαίρετα, αποκαθιστώντας μια κατάσταση τριχοτόμησης πολλών χρόνων λόγω της ύπαρξης του αεροδρομίου, αλλά και της συνένωσης των δυο Δήμων, του Ελληνικού και της Αργυρούπολης. Η πόλη μας χρειάζεται νέα ταυτότητα, με πολεοδομικές ρυθμίσεις, χρήσεις γης κλπ προκειμένου να αποφευχθεί η μονομερής ανάπτυξης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, δεν ψηφίζουμε, όμως στο πλαίσιο της εξέλιξης της μελέτης οφείλουμε να λαμβάνουμε γνώση να καταθέτουμε προτάσεις και απορίες και να επανεξετάζουμε την πορεία της διαμόρφωσης του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού», δήλωσε ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους μελετητές και τους εργαζόμενους του Δήμου που έχουν συμβάλλει τα μέγιστα για να επιτευχθεί ένας δύσκολος στόχος που θα εξασφαλίσει ποιότητα ζωής σε μια πόλη που μεγαλώνει και ενσωματώνει στα σπλάχνα της μια νέα, εντός της επένδυσης.
Το θέμα θα έρθει εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης για συζήτηση. Στο πλαίσιο του διαλόγου κατατέθηκαν ερωτήσεις και προτάσεις τόσο από τις παρατάξεις που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο όσο και από παριστάμενους πολίτες που εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον.