Με εντατικούς ρυθμούς οι ψεκασμοί για την καταπολέμηση της κάμπιας των πεύκων (πιτυοκάμπη) στον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης.

Πεδίο εφαρμογής των ψεκασμών σε όλη την πόλη μας και συγκεκριμένα, τα πευκόφυτα πάρκα, πλατείες, άλση, παιδικές χαρές, σχολεία καθώς και όλο το περιαστικό μέτωπο για την αποφυγή του δυσάρεστου και επικινδύνου φαινομένου.

Για δέκατη χρονιά το τμήμα πρασίνου με εξειδικευμένο συνεργείο και βιολογικό τρόπο εκπονεί πρόγραμμα ψεκασμών των πεύκων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της κάμπιας.

Το βιολογικό σκεύασμα που εφαρμόζεται είναι ακίνδυνο για τα ωφέλιμα έντομα, τα ζώα, και τον άνθρωπο, ενώ είναι φιλικό προς το περιβάλλον καθώς δεν εγκυμονεί κανένα απολύτως κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΤΩΝ

Η κάμπια των πεύκων ειδικά στο αστικό περιβάλλον που απουσιάζουν οι φυσικοί εχθροί και οι συνθήκες εν γένει είναι διαφορετικές σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, προσβάλει τα πεύκα και αυξάνει υπερβολικά τον πληθυσμό της δημιουργώντας συνοπτικά τα ακόλουθα προβλήματα :

• Αλλεργικές αντιδράσεις από τις τρίχες της στο δέρμα στο αναπνευστικό και σε άλλα όργανα όπως μάτια και μύτη , τόσο σε κατοίκους όσο και σε ζώα συντροφιάς.

• Οι διαρκείς προσπάθειες των δέντρων για αναβλάστηση, τα οδηγούν στην απογύμνωση της κόμης, στην σταδιακή καχεξία ακόμα και στην ολοσχερή νέκρωσή τους ειδικά τα νεαρής ηλικίας .

• Η μείωση της φυλλικής επιφάνειας συνεπάγεται την μείωση της αισθητικής αξίας των δέντρων καθώς και του περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους τους.

Σχετικά με τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν στον ψεκασμό πληροφορούμε ότι αυτός θα γίνει με χρήση ενδεδειγμένου βιολογικού εντομοκτόνου στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά σταδίων που το έντομο είναι ευάλωτο. Το σκεύασμα στηρίζεται στην δράση της δενδοτοξίνης του βακτηρίου Baccilus thurigiensis sbsp. Kurstaki, όπου μετά το φάγωμα των φύλλων και την κατάποσή της από τις κάμπιες, αυτές σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε λίγες μέρες. Το σκεύασμα δεν είναι τοξικό για τον άνθρωπο και τα θηλαστικά, τα πτηνά, τα ψάρια, τις μέλισσες, τα υδρόβια ασπόνδυλα και τα υδρόβια έντομα.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Βασίλης Κρητικός