Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Κρεντήρα Δήμητρα Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132018710
Σακκάς Νικόλαος 2132018752
Τσακαλίδης Γερβάσιος 2132018737