Λειτουργία Παιδικών Σταθμών

Η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών

Δευτέρα – Παρασκευή: 7:00 – 15:45

Οι Παιδικοί σταθμοί δεν λειτουργούν
  • 24 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου
  • Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά
  • Τις επίσημες αργίες
  • 1 έως 31 Αυγούστου

Προσέλευση και Αναχώρηση Παιδιών

Η προσέλευση των παιδιών αρχίζει στις 07:00 π.μ. και λήγει στις 08.45 π.μ. αυστηρά.

Τα παιδιά μπορούν να αποχωρούν από τις 12.30 – 13.30, ενώ για τα παιδιά που παραμένουν για ανάπαυση η αποχώρηση ορίζεται από τις 15.00 μέχρι τις 15.45.

Τα παιδιά παραλαμβάνονται από το γονέα – κηδεμόνα ή άλλο ενήλικο πρόσωπο, που υποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα.