Αρμοδιότητες

  • Προβαίνει σε έλεγχο των εκτελούμενων οικοδομικών εργασιών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοικων οικοδομικών αδειών.
  • Τηρεί την κατά νόμο διαδικασία περί αυθαίρετων κτισμάτων, προβαίνει σε ἐλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα µε την ισχύουσα πολεοδομµική νοµοθεσία.
  • Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπομένων κυρῶσεών κατά την κείµενη πολεοδομική νοµοθεσία.
  • Τηρεί τη διαδικασία εξαίρεσης απὀ κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων.
  • Ελέγχει τη νομιμότητα υφιστάμενων χρήσεων και τηρεί τη διαδικασία σφράγισης παράνομων χρήσεων.
  • Ελέγχει την επικινδυνότητα των οικοδοµών σὑμφώνα µετο Π.Δ.13/22-4-1925
  • Ελέγχει τις οικοδομές για υγρασίες και τηρεί τη σχετική διαδικασία.
  • Τηρεί τη διαδικασία σύνδεσης κτισμάτων και εγκαταστάσεων µε δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ] και δίδει παράταση εργοταξιακών παροχών.
  • Αποφασίζει σχετικά µε τη διακοπή ή/και τη συνέχιση οικοδομικών εργασιών για λόγους που έχουν σχέση µε το αντικείµενο του τμήματος.
  • Τηρεί την διαδικασία περί κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων σύμφωνα µε το άρθρο.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μαλεζίδης Φώτιος Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2131600150 f.malezidis@elliniko-argyroupoli.gr
Μαλεζίδης Φώτιος Συνδέσεις δικτύων ΟΚΩ - Έλεγχος μηχανικών - Ελεγκτές δόμησης - Αυτοψίες - Αλληλογραφία με ΣΥΠΟΘΑ 2131600150 f.malezidis@elliniko-argyroupoli.gr
Κιάκου Αθανασία 2131600156
Φύτρος Νικόλαος Αυτοψίες 2131600152
Καπλάνη Ασημίνα Αυτοψίες 2131600153
Μεξάκη Μαρία Συνδέσεις δικτύων ΟΚΩ 2131600154
Κυριαζάνου Δέσποινα Πρόστιμα 2131600151
Γραμματεία ΤΕΚ Γραμματεία 2131600155 ydom@elliniko-argyroupoli.gr
Γραμματεία ΣΥΠΟΘΑ Β' 2131600148