Αρμοδιότητες

  • Τήρηση Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.
  • Διεκπεραίώση και διακίνηση της αλληλογραφίας,
  • Αρχειοθέηση φακέλων και στελεχὠν οικοδομικών αδειών και γενικά πάσης φύσεως αλληλογραφίας – φακέλων, οικοδομικών αδειών και διαχείρισης αυτών καθώς και παροχή στοιχείων στους πολίτες.
  • Μέριμνα για την λειτουργία της Υπηρεσίας [προμήθειες, συντήρηση και διαχείριση ύλικοτεχνικής υποδομής
  • Τήρηση αρχείου του Τµήµατος.
  • Παροχή πληροφοριών προς του πολίτες.
  • Έλεγχος, εποπτεία και συντήρηση των δικτύων Η/Υ καθώς και των προγραμμάτων Η/Υ υποστήριξης της Δ/νσης, σύμφωνα µε τα εκάστοτε προγράμματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας ([ε6- Πολεοδομία, (5Ι5, κ.λπ.).
  • Διαχείριση υπηρεσιακών αυτοκινήτων.
  • Μέριμνα υπαλληλικού προσωπικού απὀ άποψη υπηρεσιακή, υγειονομική, κ.λπ.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μαυροειδάκου Αρχοντούλα Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2131600158 ydom@elliniko-argyroupoli.gr
Δημάδη Θεανώ 2131600157 ydom@elliniko-argyroupoli.gr
Μπογιόπουλος Κωνσταντίνος Αρχείο Οικοδομικών Αδειών 2131600160 ydom@elliniko-argyroupoli.gr
Εμμανουηλίδου Όλγα Αρχείο Οικοδομικών Αδειών 2131600147
Διεκπεραίωση Γραμματεία 2131600159 ydom@elliniko-argyroupoli.gr
Πρωτόκολλο ΥΔΟΜ Γραμματεία 2131600146
Γραμματεία ΥΔΟΜ Γραμματεία 2131600100