Αρμοδιότητες

Η λειτουργία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας έχει σαν στόχο την αντιμετώπιση κάποιας φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής ή ατυχήματος που μπορεί να συμβεί στην περιοχή του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Στα πλαίσια αυτά σχεδιάζει και εφαρμόζει διάφορα σχέδια που εκπονούνται για την αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών.

Βασικός πόλος σχεδιασμού αποτελεί ο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» ο οποίος είναι ο κορμός σχεδίασης και εφαρμογής των δράσεων και πρακτικών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

O Σκοπός της

Η Πολιτική Προστασία αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά την διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της πόλης, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Μαλαμά Αικατερίνη Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132026067 politikiprostasiadea@elliniko-argyroupoli.gr
Γεώργου Παναγιώτα 2132026044 politikiprostasiadea@elliniko-argyroupoli.gr