Αρμοδιότητες

Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμμµατειαη ή υποστήριξη προς τον Δήμαρχο και Ιδίως:

 

  • Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθµίζειτις συναντήσεις του Δημάρχου.
  • Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο καιτο αρχείο αυτής.
  • Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε ἀὀλλο στοιχείο σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.
  • Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμµατειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες Θέσεις

 

Ειδικών Συμβούλων ἡ Ειδικών Συνεργατών ἡ Επιστημονικών Συνεργατών.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Σαμπαζιώτου Μαντώ Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132018749 secretary@elliniko-argyroupoli.gr