Αρμοδιότητες

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά  όργανα του Δήμου και τις δηµοτικἐς υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιὠξεων/ στόχων/ συμφερόντων του Δήμου.

Ειδικότερα η Υπηρεσία:

  • Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικἁ ὀργανα διοίκησης του Δήμου [Δημοτικὸ Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κλπ], διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράἀξεων του Δήμου.
  • Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επἰ µέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα ἀλλα νοµικἀ πρόσωπα του Δήμου, για την διασφὀλιση του νομµότυπου των δράσεων τους,
  • Επεξεργάζεται και γνώμµοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο.
  • Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικἀ όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος µετρίους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σετρίους.
  • Εκπροσωπεἰ τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων Και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
  • Εισηγείται για την σκηση ενδικώων βοηθημάτων και τη συνέχιση ή µη των ἐνδικῶων µέσων και ενημερώνει το σχετικό βιβλιο δικογράφων καιτο αρχείο των σχετικών δικογραφιών.
  • Παρακολουθεἰ τη σχετική νοµοθεσία και νοµολογία και τηρεἰ και επικαιροποιεἰ αρχείο µε τις νομµοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.
  • Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών γιατις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.

Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Γεννηματά Θεοδώρα Προϊστάμενος Tμήματος Τμήματος 2132018700 nomiki.ypiresia@elliniko-argyroupoli.gr
Καρούζος Δημήτρης nomiki.ypiresia@elliniko-argyroupoli.gr
Κουλουριώτης Δημήτρης nomiki.ypiresia@elliniko-argyroupoli.gr
Πέππα Ελίνα Γραμματεία 2132026032 nomiki.ypiresia@elliniko-argyroupoli.gr