Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Θεοδώρου Κυριακή Εντεταλμένη Σύμβουλος Συντονισμού Αντιδημαρχειών και Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών 2132018700
Καλύβας Αθανάσιος Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημοτικής Αστυνομίας 2132018700
Χαύτης Θεόδωρος Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημοτικής Συγκοινωνίας 2132018700
Ιασωνίδης Φώτιος Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού 2132018700
Αλεξίου Ελένη 2132018700
Παπαγεωργίου Δημήτριος Αντιδήμαρχος Κοιμητηρίων 2132018700 D-papageorgiou@hotmail.com
Ευφραιμίδης Ματθαίος Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Τεχνική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Παιδικών Σταθμών 2132018700 manthosefremidis@gmail.com