Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλ. Email
Τσαρπαλής Ιωάννης Προέδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2132018701 jtsarpalis@gmail.com