Γνωστοποιούμε στους δημότες και κατοίκους της πόλης μας, ότι με την υπ’ αριθμ. 127/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού Αργυρούπολης (ΑΔΑ: 6ΨΩΡΩΡ7-ΒΧΤ) κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Χαρών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης,  με σκοπό την ασφάλεια των παιδιών και την παροχή ενός ποιοτικού αστικού περιβάλλοντος για όλους.

Θέλουμε να δημιουργήσουν οι μικροί μας συμπολίτες τις καλύτερες αναμνήσεις τους στις γειτονιές μας, να ζουν στην πόλη τους και να διασκεδάζουν γι’ αυτό και με απόφαση της Δημοτικής Αρχής ήδη παραχωρούνται τρεις δημοτικοί χώροι για τη δωρεάν διοργάνωση παιδικών πάρτι. Αυτοί είναι το 2ο Οικογενειακό Πάρκο Ελληνικού (επί της οδού Καλλιπόλεως), το 1ο Πρότυπο Οικογενειακό Πάρκο Αγίας Παρασκευής Ελληνικού (επί της οδού Δραγατσανίου) και το Πάρκο Εθνάρχου Μακαρίου στην Αργυρούπολη.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 §1 του Κανονισμού «για τις παιδικές χαρές Καλλιπόλεως και Εθνάρχου Μακαρίου και για το πάρκο Αγίας Παρασκευής επιτρέπεται η διενέργεια ειδικά και μόνο παιδικού πάρτυ με την προηγούμενη υποβολή έγγραφου αιτήματος προς τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης μέσω του επίσημου ιστότοπου του Δήμου, στο οποίο θα εκτίθεται ο σκοπός της παραχώρησης, η ημέρα και ώρα, ο υπεύθυνος για την τήρηση του παρόντος Κανονισμού λειτουργίας, και την λήψη έγγραφης θετικής απάντησης υπό του Δήμου επί του εγγράφου αιτήματος. Τυχόν μη λήψη απάντησης υπό του Δήμου σε έγγραφο αίτημα παραχώρησης τρίτου συνιστά σιωπηρή άρνηση και ουδέν δικαίωμα έλκει ο αιτούμενος την παραχώρηση».

Σημαντική σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 16 §7 ορίζεται ότι «για την άνευ αδείας διενέργεια οιασδήποτε εκδήλωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 επιβάλλεται πρόστιμο από το Δήμο 300 ευρώ».

 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 §2 «Στην περίπτωση θετικής έγγραφης αδειοδότησης, ρητώς ορίζεται ότι οι δραστηριότητες του παιδικού πάρτυ πρέπει να περιορίζονται στον οριοθετημένο χώρο που προορίζεται για πάρτυ σε έκαστη εκ των τριών ως άνω παιδικών χαρών και δεν επιτρέπεται η χρήση μουσικών οργάνων και εκτεταμένων ηχητικών εγκαταστάσεων που προκαλούν μεγάλο θόρυβο για τους υπόλοιπους χρήστες και παρευρισκόμενους στο χώρο».

Σημαντική σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 16 §7 ορίζεται ότι «ειδικά για την παραβίαση της παραγράφου 2 του άρθρου 14 επιβάλλεται πρόστιμο από το Δήμο πρόστιμο 100 ευρώ».

 

Οι παιδικές χαρές του Δήμου μας έχουν ανακαινιστεί και προσφέρουν στα παιδιά μας ποιοτικό, αναβαθμισμένο και ασφαλές παιχνίδι. Πλέον διαθέτουμε πιστοποιημένες παιδικές χαρές και η παλιά εικόνα που επικρατούσε στο Δήμο, πριν τη Διοίκησή μας, αποτελεί παρελθόν. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι οι περισσότερες ανακαινίστηκαν και δύο φορές μέσα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα που εξασφαλίσαμε χωρίς να επιβαρύνουμε τους δημότες μας.

Οι παιδικές χαρές πρέπει να γεμίζουν από φωνούλες, χαμόγελα και παιδιά που θα απολαύσουν ατελείωτες ώρες ανέμελου παιχνιδιού.

Και μια θερμή παράκληση. Διασκεδάστε, χαρείτε και ταυτόχρονα προστατέψτε το χώρο για να μπορείτε ξανά να τον αξιοποιήσετε για τα παιδιά σας.