Στην ετήσια έκδοση «Smart Cities 2023» φιλοξενείται συνέντευξη του Δημάρχου Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτου στην οποία καταγράφονται τα πεπραγμένα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα των έξυπνων εφαρμογών.

Ο Δήμος μας κατάφερε σε μια εποχή που οι πολίτες είχαν ανάγκη από μέτρα ανακούφισης να έχει ήδη φροντίσει.

Έχουμε απλώσει ένα ψηφιακό δίχτυ που καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Και συνεχίζουμε βαδίζοντας στη διεύρυνση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και στην ένταξη νέων προκειμένου να καλύπτουμε κάθε νέα ανάγκη / συγκυρία.

Olo Cvr Smart 2023 94 Olo Cvr Smart 2023 95 Olo Cvr Smart 2023 96 Olo Cvr Smart 2023 97