Ο Δήμος μας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υιοθέτησε και υπέγραψε την Χάρτα της Διαφορετικότητας που στόχο έχει να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας των ευκαιριών στο εργασιακό περιβάλλον.

Η Χάρτα Διαφορετικότητας είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της Διαφορετικότητας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έγινε, το 2019, η 23η χώρα που υπέγραψε τη Χάρτα και ο Δήμος μας είναι ο πρώτος δήμος που υπέγραψε την Χάρτα στην Ελλάδα. Στη χώρα μας η Χάρτα Διαφορετικότητας υλοποιείται από το Κέντρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση – D & I.

Η έννοια της διαφορετικότητας αναφέρεται στη συνύπαρξη ανθρώπων με διαφορετικά γενετικά ή επίκτητα χαρακτηριστικά. Με την υπογραφή της Χάρτας διασφαλίζουμε ότι, κατά την εφαρμογή όλων των διαδικασιών του Δήμου, θα τηρούμε και θα εφαρμόζουμε αυστηρά και απαρέγκλιτα την αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

Η διαχείριση της διαφορετικότητας σε εργασιακό περιβάλλον είναι η συστηματική πρακτική ενός οργανισμού να αναγνωρίζει και να σέβεται τη διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναμικού του και να επιδιώκει την προαγωγή της με στόχο την αξιοποίηση της μοναδικότητας του κάθε ατόμου.

Την Χάρτα υπέγραψε με εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Συνοχής, κ. Κωνσταντίνος Μηνόπουλος και ο Πρόεδρος του ΚΕΑΝ και Ιδρυτής του Diversity Charter Greece.

Μετά την υπογραφή ο κ. Μηνόπουλος δήλωσε ότι «… αποδοχή στην διαφορετικότητα δεν είναι τίποτα άλλο από το σεβασμό στον Άνθρωπο, και ο Δήμος μας, με πρωτοπόρο τον δήμαρχό μας Γιάννη Κωνσταντάτο, όπως και σε άλλους τομείς, έτσι και στον τομέα αυτό πρωτοστατεί εφαρμόζοντας πολιτικές ισότητας ευκαιριών τόσο στο εργασιακό περιβάλλον, όσο και στην κοινωνία γενικότερα».

Ο ιδρυτής του Diversity Charter Greece κ. Σταύρος Μηλιώνης δήλωσε επίσης ότι: «Ο Δήμος Αργυρούπολης Ελληνικού είναι ένας από τους πρώτους Δήμους που αγκαλιάζουν τη Χάρτα Διαφορετικότητας. Και πράγματι ο εν λόγω Δήμος έχει πολύ έργο να επιδείξει με δράσεις που έχει σχεδιάσει και συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί σέ όλους τους αναγνωρισμένους πυλώνες της διαφορετικότητας και όχι μόνο. Όλοι οι άνθρωποι του Δήμου με επικεφαλής τον Δήμαρχο, εργάζονται με συνέπεια με στόχο να διαδώσουν τις αρχές του σεβασμού της Διαφορετικότητας ξεκινώντας από τη δική τους καθημερινή λειτουργία και φτάνοντας σε κάθε δημότη του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Τους υποδεχόμαστε με χαρά».

Κατά την υπογραφή παραβρέθηκαν, εκτός από τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Μηνόπουλο και τον ιδρυτή Diversity Charter Greece κ. Σταύρο Μηλιώνη, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αντώνης Αντωνόπουλος, και τα στελέχη Ελίνα Πέππα, υπεύθυνη Βραβείων, από το Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης και Κατερίνα Ψύχα, υπεύθυνη Επικοινωνίας Diversity Charter Greece.