ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ