Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόληψης ψυχοκοινωνικής υγείας για Παιδαγωγούς και Νηπιαγωγούς

Για ακόμη μια χρονιά οι Νηπιαγωγοί του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Συναντώντας το παιδί στη τάξη» που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε με τη σύμπραξη δύο Υπηρεσιών του Δήμου μας, το Κέντρο Πρόληψης και το Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε κατόπιν αιτήματος των ίδιων των Νηπιαγωγών οι οποίες, λόγω της σταθερής και μακροχρόνιας συνεργασίας που διατηρείται με τις Υπηρεσίες, εξέφρασαν την ανάγκη στήριξης, επιμόρφωσης και πλαισίωσης του παιδαγωγικού τους ρόλου.

Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022 (με 15νθήμερη συχνότητα και είχαν 2ωρη διάρκεια) αφορούσαν:

  1. τη θεωρητική πλαισίωση και επεξεργασία θεμάτων που άπτονταν του ρόλου τους και
  2. τη πρακτική εφαρμογή και εποπτεία πάνω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις από τη σχολική ζωή.

Η διεργασία βασίστηκε, πέρα από τον λόγο, σε συμβολικούς τρόπους επεξεργασίας (ιστορίες, δραματοποιήσεις, παιχνίδια ρόλων, κ.α.), όπου οι συμμετέχουσες είχαν τη δυνατότητα να θέσουν τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα τους με εφαλτήριο τη καθημερινή πρακτική στη τάξη τους.

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν:

  1. η ενδυνάμωση του παιδαγωγού μέσα από την ανάδειξη θεμάτων που αφορούν στην επικοινωνία και
  2. η σύνδεση με τους μαθητές, τους γονείς και τους συναδέλφους τους.

Οι συνεδρίες συντονίστηκαν από την κ. Αλεξάκη Ράνια, Κοινωνική Λειτουργό (Κοινωνική Υπηρεσία) και τη κ. Σταθοπούλου Πόλυ, Ψυχολόγο – Παιγνιοθεραπεύτρια (Κέντρο Πρόληψης).

Ευχαριστούμε θερμά όλες τις συμμετέχουσες για τη δέσμευση και την επιθυμία τους για μοίρασμα, άνοιγμα και γνώση και ευελπιστούμε σε επόμενες «συναντήσεις» μας