Συζήτηση για έγκριση και κατακύρωση της “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ”

 

1-A.1.a

2-A.2.a

3-A.3.TH

4-A.4.TH

5-A.4.R

6-A.4.P.1

7-A.4.P.2

8-A.6

9-Π2Α

10-Π2Β

11-Π2Γ

20221208_ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ_ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ_ΤΠΣ_ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_final

20221208_ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ_ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΜΕΛΕΤΗΣ_ΤΠΣ_ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_final