ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ρ-2 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΟΡΕΙΑΣ- ΣΤΟΠ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 29ης ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ