Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης ξεκινά συστηματικές ενημερώσεις στους ιδιοκτήτες και κηδεμόνες των ζώων συντροφιάς, ώστε να τους προφυλάξουν από τις νομικές συνέπειες και τις διοικητικές κυρώσεις της παράλειψης.

Με την πρόσφατη έναρξη της λειτουργίας του  Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς αρχίζει και η αυστηρή  εφαρμογή του  νόμου 4830/2021. Μέχρι τις 21 Ιουλίου 2024 είναι σε μεταβατική περίοδο εφαρμογής ώστε να ενημερωθούν  οι κηδεμόνες ζώων συντροφιάς, προκειμένου να εξοικειωθούν με το εργαλείο και να συμμορφωθούν ως προς τις απαιτήσεις του νόμου.

Σύμφωνα με το ν. 4830/2021 όλοι οι ιδιοκτήτες και κηδεμόνες ζώων συντροφιάς θα πρέπει:

1. να φροντίσουν τα ζώα τους να φέρουν ηλεκτρονική σήμανση (microchip). Όσοι δεν το κάνουν διατρέχουν τον κίνδυνο προστίμων. Τόσο η Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει λάβει προς τούτο ειδική εκπαίδευση μεγάλης κλίμακας, όσο και η Δημοτική Αστυνομία θα προβαίνουν σε εντατικούς ελέγχους με τη χρήση ειδικών ανιχνευτών (scanners).

2. να βεβαιωθούν ότι τα ζώα τους εμφανίζονται στο ΕΜΖΣ. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να απευθυνθούν στον κτηνίατρό τους για την καταγραφή του ζώου.

3. να ελέγξουν ότι το ζώο τους εμφανίζεται ως ήδη στειρωμένο η ακόμη αστείρωτο στο ΕΜΖΣ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ένδειξη κινδυνεύουν με πρόστιμο. Πρέπει και πάλι να απευθυνθούν στον κτηνίατρο που θα ενημερώσει το ιστορικό του ζώου στο ΕΜΖΣ με την ένδειξη στειρωμένο η αστείρωτο.

4. οι κηδεμόνες ενήλικων ζώων πρέπει να επιλέξουν ή την στείρωση, ή την αποστολή DNA στο ΕΦΑΓΥΖΣ (Εργαστήριο Φύλαξης & Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς). Για όποια από τις δύο επιλογές προτιμήσουν, πρέπει και πάλι να απευθυνθούν στον κτηνίατρο.

Ο έλεγχος των στοιχείων πραγματοποιείται μέσω του gov.gr, ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ