Συμβαίνει στον Δήμο
23 Δεκεμβρίου 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
22 Δεκεμβρίου 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης της Δημόσιας Σύμβασης για την κατασκευή του έργου…
19 Δεκεμβρίου 2022 Εκδήλωση ενδιαφέροντος από ιδιοκτήτες κατοικιών, για συνεργασία με το πρόγραμμα “ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ”
16 Δεκεμβρίου 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
15 Δεκεμβρίου 2022 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
13 Δεκεμβρίου 2022 Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης της Δημόσιας Σύμβασης για την κατασκευή του έργου…
13 Δεκεμβρίου 2022 Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης της Δημόσιας Σύμβασης για την κατασκευή του έργου…
13 Δεκεμβρίου 2022 Ανακοίνωση δωρεάς μελέτης ΣΕΣ άνω Ελληνικό