Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΧΕ 1447/24-1ο ΧΕ -Ενοικίαση ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων για εκδηλώσεις του Δήμου έτους 2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ4Χ9ΩΡ7-ΘΟΛ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1447 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ1450/24-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΗΙ 6638 , ΚΗΥ 5681 & ΚΤΥ 2127 )
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Υ68ΩΡ7-ΙΚΞ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1450 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ 1448/24-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ Υπηρεσίες μεταφοράς και μετακίνησης μελών ΚΑΠΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ξ29ΩΡ7-ΤΓ0 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1448 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ 1449/24-ΕΣΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΟΠΣ 6002454-ΔΑΠΑΝΗ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ ΣΤΙΣ 14/06/2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΓΩΡΩΡ7-6ΣΓ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1449 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 2024-2025
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Υ6ΞΩΡ7-ΚΞΥ 22/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 41326 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΑΑΥ 556 :Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την Νομική Υπηρεσία (Αγωγή με ΓΑΚ 20682/2024 και ΕΑΚ 538/2024)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΡΚΧΩΩΡ7-9ΟΧ 22/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 41333 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ 238 ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΥΩΛΩΡ7-Χ29 22/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 41287 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΑΥ 237 ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΡΛΘΩΡ7-Ψ1Δ 22/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 41286 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΑΥ 552 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΕΩΟΩΡ7-ΡΩΟ 22/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 41225 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΑΥ 551 : Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών λογισμικού (SaaS) για τη διαχείριση δραστηριοτήτων των Παιδικών Σταθμών 2024-2026
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΩΛ0ΩΡ7-Ν18 22/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 41188 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΧΕ1435/24-ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΗΗ 7410 & ΚΗΥ 5742 )
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9197ΩΡ7-ΖΒΘ 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1435 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 2.505