Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
Επέκταση της διάρκειας του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-74 ετών, της Δ.ΥΠ.Α., για δώδεκα (12) μήνες
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΘ4ΩΡ7-915 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 28456/12.4.2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ PUBLIC PRO
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ρ7ΩΡΩΡ7-ΓΔΟ 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 23804 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Σ2ΕΩΡ7-4ΕΔ 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 28188 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΧΡΗΣΗΣ 2024 ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ “ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ”.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΤΩ6ΩΡ7-9Κ1 11/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 28286 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 91ΚΓΩΡ7-ΠΚ4 11/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 28281 Αρ. Αποφ.: 90 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 2.424