Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
01/2023 ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 96ΝΥΩΡ7-2Ε7 31/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 748 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. 18199/17.03.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΥΛ3ΩΡ7-ΠΚΦ 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 21894 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 16/2023 απόφασης ΔΣ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ1ΚΚΩΡ7-ΔΝΧ 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 21875 Αρ. Αποφ.: 92 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΑ: ΨΜΖ1ΩΡ7-Λ48 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 21824/30-03-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΛΥΣΙΜΟ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝ. ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ Β
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ4ΡΖΩΡ7-0Ν6 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 21750 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΡΣΜΩΡ7-7Ν9 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 21767/30-03-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΓΡ6ΩΡ7-Ο07 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 21746 Αρ. Αποφ.: 90 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο.Π.Δ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 5Α ΕΤΟΥΣ 2023 ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΧΕΓΩΡ7-8ΚΒ 30/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 21736 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 2.003