Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
1ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΚ1ΩΡ7-5ΒΝ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 1173 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1ο ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Έξοδα συμβολαιογράφων και ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΜΓΥΩΡ7-ΧΨΔ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 1200 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
03 ΚΑΙ 04/2023 Συνεχιζόμενη σύμβαση για Προμήθεια γάλακτος-Βάσει του άρθρου 160 του Ν.3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 96ΞΣΩΡ7-ΗΨ5 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 1199 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
08/2021 VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΑΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 67Θ1ΩΡ7-ΟΟ9 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 1195 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 4/2023 Συνεχιζόμενη σύμβαση για Προμήθεια γάλακτος-Βάσει του άρθρου 160 του Ν.3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΡΤ0ΩΡ7-ΥΧΦ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 1118 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών-Βάσει του άρθρου 160 του Ν.3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΖΖΜΩΡ7-4ΚΙ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 1191 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
04/2023 Συνεχιζόμενη σύμβαση για ΄΄Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας Δημοτικών Εγκαταστάσεων΄΄ βάσει του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΖ4ΦΩΡ7-ΛΘΟ 26/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 1194 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 2.066