Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΡΒ85ΩΡ7-ΘΕ6 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 82077 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘ 299/2023 ΑΠΟΦ. Ο.Ε . & ΤΙΣ ΥΠ΄ ΑΡ. 232158300002/2023 & 23215830001/2023 ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ648ΩΡ7-Ν6Κ 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 81893 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης για το σχολικό έτος 2024-25
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΚΛΩΩΡ7-ΓΔΠ 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 82059 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών-Βάσειτου άρθρου 160 του Ν.3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ0ΦΑΩΡ7-0ΙΦ 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 2816 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών-Βάσειτου άρθρου 160 του Ν.3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΜΜ4ΩΡ7-20Λ 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 2817 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
09/23 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) απο την είσπραξη τελών και φόρων - βάσει του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΤΧΩΡ7-1Ε8 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 2809 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
09/23 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) απο την είσπραξη τελών και φόρων - βάσει του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω8ΨΓΩΡ7-ΘΔΝ 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 2815 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
395280414-395247716 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΩΩΩΡ7-ΙΣ5 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 2813 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
395280414-395247716 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 ΤΟΥ Ν. 3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΤΒΧΩΡ7-9Δ2 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 2812 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1431570-1363586-1431556-1431555-1370800-1431562-695952-1519107-1519100-1519114-1519105-1519104-1519101-1613223 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας - βάσει του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΙΞ7ΩΡ7-ΚΣ3 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 2811 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023_Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) απο την είσπραξη τελών και φόρων - βάσει του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΤΨΩΡ7-ΦΣΛ 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 2810 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΩ86ΩΡ7-ΦΑ4 27/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 81985 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 2.279