Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 983ΚΩΡ7-Ε1Α 16/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 747 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 46013/10-04-2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ00ΜΩΡ7-ΧΘ8 16/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 741 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - ΤΙΜΟΛ.ΦΕΒΡ.2024 1ος, 2ος,4ος,6ος,7ος,9ος ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΡΨ5ΩΡ7-9ΔΣ 16/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 737 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ745/2024-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-Συνεχιζόμενη σύμβαση για την παροχή Υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικού εξοπλισμού, φωτοτυπικών, Η/Υ & περιφερειακών συστημάτων.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΡΨ0ΥΩΡ7-Α6Ξ 16/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 745 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΟΣ/ΜΙΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ/ΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΘ8ΖΩΡ7-ΔΙΣ 16/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 28838 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ-Συνεχιζόμενη σύμβαση για την παροχή Υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικού εξοπλισμού, φωτοτυπικών, Η/Υ & περιφερειακών συστημάτων .
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΥΨΩΩΡ7-ΤΔ8 16/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 744 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ 742/2024-Συνεχιζόμενη σύμβαση για την Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. ( Πράσινο Ταμείο )
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 621ΥΩΡ7-ΨΗΖ 16/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 742 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ( ΟΜΑΔΑ ΣΤ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 626ΥΩΡ7-Υ4Η 16/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 729 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΠΞΧΩΡ7-ΛΚΙ 16/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 28784 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 5 6 2.429