Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΑΝΑΔΡ. ΤΣΑΠΗ ΛΟΓΩ ΑΣΘ. 1/7-31/7/2023 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΣΠΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΥΖΕΩΡ7-ΔΩΚ 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 2222 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΑΝ4ΩΡ7-ΡΔ1 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 2221 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1/8-31/10/2023 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΣΠΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΦΕΘΩΡ7-4ΙΥ 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 2220 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α'15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΟΡ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ζ7ΡΩΡ7-ΟΛΔ 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 2223 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β'15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΟΡ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Γ44ΩΡ7-2ΑΦ 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 2224 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ '' OTA AWARDS 2023 '' ( AΡ. ΑΠΟΦ. OE 233/2023)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΔΞ7ΩΡ7-ΦΨΤ 19/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 62815 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ME ΘΕΜΑ: «Χορήγηση υπερωριών στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων, μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΜΨΣΩΡ7-0ΦΓ 18/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 62709 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συνεχιζόμενη σύμβαση για την ΄΄ Προετοιμασία και υλοποίηση επικοινωνιακής καμπάνιας ευαισθητοποίησης των δημοτών για την συλλογή βιοαποβλήτων στην πηγή΄΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΔΞΩΡ7-ΥΒΦ 18/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 2178 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Χορήγηση υπερωριών στους υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΣΓΤΩΡ7-Γ1Σ 18/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 62436 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Χορήγηση υπερωριών στους υπαλλήλους του Αυτοτελούς τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΥΧΛΩΡ7-Κ70 18/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 62413 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ME ΘΕΜΑ: «Χορήγηση υπερωριών στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ2ΩΙΩΡ7-ΓΕΥ 18/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 62401 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 3 4 5 6 7 2.205