Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΧΕ723/24-2η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ - Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ και μηχανογράφησης( Η/Υ ,περιφερειακά δίκτυα κ.λ.π.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΦΣΗΩΡ7-ΒΗΦ 16/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 723 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ 738/2024-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ Συντήρηση -επισκευή εργαλείων ΚΛΠ συνεργείου συντήρησης Τ.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΘΖΩΡ7-7ΧΥ 16/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 738 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ 743/2024-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ( ΟΜΑΔΑ Β)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΘΑ4ΩΡ7-Π9Μ 16/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 743 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ750/2024-Συνεχιζόμενη σύμβαση για την Προμήθεια ειδών καθαρισμού πισίνας (χημικά) - ΟΝΑΔΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΘ8ΛΩΡ7-Χ1Λ 16/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 750 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
XE 749/2024-Συνεχιζόμενη σύμβαση - Συντήρηση μηχανοστασίου (ΟΝΑΔΕΑ ) .
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΔΥΥΩΡ7-8ΨΓ 16/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 749 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ 677: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ( ΟΜΑΔΑ Α2β και Α2α)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΛΨΣΩΡ7-Ψ4Υ 15/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 677 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επέκταση της διάρκειας του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55-74 ετών, της Δ.ΥΠ.Α., για δώδεκα (12) μήνες
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΘ4ΩΡ7-915 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 28456/12.4.2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ PUBLIC PRO
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ρ7ΩΡΩΡ7-ΓΔΟ 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 23804 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 3 4 5 6 7 2.429