Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΟΙΚΟΝ.&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡ. ΜΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΖΨΞΩΡ7-7ΨΧ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 1254 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΟΡ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 660ΔΩΡ7-Λ9Δ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 1253 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤ.&ΗΛΕΚΤΡ.ΑΟΡ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 92ΣΣΩΡ7-01Η 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 1252 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΟΙΚΟΝ&ΔΙΟΙΚΗΤ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΟΡ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΡΦ1ΤΩΡ7-ΦΥΘ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 1243 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΥΗ9ΩΡ7-ΣΘΘ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 1242 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΟΡ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΡΨΧΕΩΡ7-ΞΧΚ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 1241 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΗΙΩΡ7-Β4Α 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 1240 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΟΙΚΟΝ.& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣ. ΜΟΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΓΟ5ΩΡ7-ΡΣΞ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 1260 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΟΙΚΟΝ&ΔΙΟΙΚΗΤ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΧΑ2ΩΡ7-7ΘΗ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 1244 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΡΜΩΩΡ7-Δ13 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 1239 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΛΓ0ΩΡ7-ΝΒΙ 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 1238 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 90Ξ6ΩΡ7-ΖΛ4 02/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 1237 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 2.076