Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ”
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΣΧΨΩΡ7-9Δ5 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 84150 Αρ. Αποφ.: 318 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ 10-12-23 ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ DISCOPATH -ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΘ4ΡΩΡ7-ΝΞΚ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 84103 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
9/23 Παρακρατούμενος ΤΑΠ 15% για ανακατανομή - βάσει του άρθρου 160 του Ν. 3463/2006
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ε32ΩΡ7-ΥΣΣ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 2850 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕΖ1ΩΡ7-Ν7Μ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 83758 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ 21-12-23 ΜΕ ΤΗΝ ΝΙΝΑ ΛΟΤΣΑΡΗ -ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΦΒ2ΩΡ7-Υ51 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 83706 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΘΑΩΡ7-Μ7Ε 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 83686/1.12.2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΑΜΗΩΡ7-Θ2Κ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 83674 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΤ49ΩΡ7-ΚΔ8 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 83615/1-12-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικού εξοπλισμού - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2023 - 2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ε06ΩΡ7-ΖΕ4 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 83400 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έπιπλα σκεύη - ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΛΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6748ΩΡ7-9ΕΘ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 83401 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ 21-12-23 ΜΕ ΤΗΝ ΝΙΝΑ ΛΟΤΣΑΡΗ -ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΖΝ1ΩΡ7-ΝΟΥ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 83459 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 5 2.287