Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
"ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ HARD ROCK- TERNA ΜΕ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ"
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΝΑΒΩΡ7-Ρ2Ζ 22/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 33002 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για την πρόσληψη είκοσι εννέα (29) ατόμων μέσω Προγράμματος ΔΥΠΑ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΞ84ΩΡ7-3ΨΧ 22/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 30199/25.4.2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΗΣ ΘΟΔΩΡΑΚΗΣ (CONTROL ROOM)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΔΣΞΩΡ7-Μ15 22/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 32952 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Μετάταξη της υπαλλήλου Μπαρμπιτσιώτη Χριστίνας, κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Μουσικών, σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΞΣΣΩΡ7-ΘΥΧ 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 26015/2.4.2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συντήρηση -Τεχνική Υποστήριξη Ανάπτυξη και Αναβάθμιση Εφαρμογών λογισμικού - ΑΝΑΝΕΩΣΗ eCM 2024-2028
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΡΨΟΚΩΡ7-ΟΡ6 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 32934 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων 2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΔΛΛΩΡ7-3ΥΚ 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 32933 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ε ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024 - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 59521/16-05-2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΙΣΤΩΡ7-275 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 988 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΟΝΑΔΕΑ) - ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25018/2024 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 (1/4-12/4/2024 ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Δ45ΩΡ7-ΣΟ5 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 978 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων - ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ1Ι3ΩΡ7-ΟΗΣ 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 979 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων - ΕΠΙΣΤΡΟΔΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΕ Β.Μ. (ΑΠΟΦ.ΔΕ 96/2024)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΗΩΧΩΡ7-Ε56 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 980 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 2.455