Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΑΑΥ 510 : ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Τ9ΘΩΡ7-ΓΨ2 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 36522 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΕΗ ΜΑΪΟΣ 2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 63ΨΓΩΡ7-ΓΘ3 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 1176 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΦ56ΩΡ7-Φ6Ε 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 1171 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
15η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1/10/23-31/12/23 για την Ενεργειακή Αναβάθμιση - Εφαρμογές SMART SITIES, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης (ΠΡΑΞΗ Ε.Σ. 4/2021)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3ΩΞΩΡ7-ΗΨΩ 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 1170 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟ 1/10/2023--31/12/2023 ΣΥΝ. ΣΥΜΒΑΣΗ SMART SITIES, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης (ΠΡΑΞΗ Ε.Σ. 4/2021)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6696ΩΡ7-ΛΘ7 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 1169 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση υπερωριών στους υπαλλήλους του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, για τον μήνα Μάιο 2024.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ6ΣΡΩΡ7-ΗΩΟ 14/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 36368 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΣΕ6ΩΡ7-Ν2Μ 13/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 36365 Αρ. Αποφ.: 130 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τροποποίηση του ''ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ"
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΨΩΡΩΡ7-ΒΧΤ 13/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 36363 Αρ. Αποφ.: 127 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
1 2 3 2.475