Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ " ΔΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023- CHRISTMAS KIDS FESTIVAL 27-28/12/2023"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΞΕ9ΩΡ7-ΓΚΝ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 305 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ306-ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ "ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023 - CHRISTMAS KIDS FESTIVAL 27-28/12/2023"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΩΒΖΩΡ7-ΡΚ5 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 306 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΧΕ 287 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟ3ΦΩΡ7-0ΤΣ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 287 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ 279- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ6ΔΕΩΡ7-5Ρ4 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 279 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές συμβολαιογράφων ετους 2023
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤ6ΩΩΡ7-Φ4Ι 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 285 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ 276-Συνεχιζόμενη σύμβαση για την Συντήρηση -Τεχνική Υποστήριξη Ανάπτυξη και Αναβάθμιση Εφαρμογών λογισμικού-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020/2024 ΤΙ-SOFT'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 96ΟΗΩΡ7-ΩΔΕ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 276 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάθεση σε συμβολαιογράφο για υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας και έκδοση φύλλων υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ4Ζ2ΩΡ7-Α5Κ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 294 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ 309 -1ο ΧΕ - Συνεχιζόμενη σύμβαση για Εργασία για την καταπολέμηση πιτυοκάμπης (Ψεκασμός - βιολογική καταπολέμηση - κοπή κουκουλιών) για το έτος 2023-2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 67ΛΣΩΡ7-Ε9Π 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 309 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ 270- Συνεχιζόμενη σύμβαση για Πρόγραμμα αντιμετώπισης των κουνουπιών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ40ΜΩΡ7-Υ2Π 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 270 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ 268 -Συνεχιζόμενη σύμβαση για Υπηρεσίες Ψηφιακής Αποδελτίωσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ1ΜΨΩΡ7-ΠΔΟ 23/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 268 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ 281 : 3ο & 4ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «Υποστήριξη του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης για την υλοποίηση και παρακολούθηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ)»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ79ΩΩΡ7-ΨΘ8 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 281 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ 308 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΛΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΜ3ΩΡ7-ΦΩΚ 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 308 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 2.364