Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΧΕ 1000/24-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ( ΟΜΑΔΑ Β)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΑΞΩΡ7-Ο6Λ 23/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 1000 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ 995: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΡΗΛ2ΩΡ7-Η2Β 22/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 995 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ 997: Συνεχιζόμενη σύμβαση για την παροχή Υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικού εξοπλισμού, φωτοτυπικών, Η/Υ & περιφερειακών συστημάτων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΡΓΡΛΩΡ7-Α3Χ 22/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 997 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 2024-25
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 60ΑΕΩΡ7-ΛΞ7 22/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 32950 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
"ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ HARD ROCK- TERNA ΜΕ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ"
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΝΑΒΩΡ7-Ρ2Ζ 22/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 33002 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για την πρόσληψη είκοσι εννέα (29) ατόμων μέσω Προγράμματος ΔΥΠΑ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΞ84ΩΡ7-3ΨΧ 22/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 30199/25.4.2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΗΣ ΘΟΔΩΡΑΚΗΣ (CONTROL ROOM)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΔΣΞΩΡ7-Μ15 22/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 32952 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Μετάταξη της υπαλλήλου Μπαρμπιτσιώτη Χριστίνας, κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Μουσικών, σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΞΣΣΩΡ7-ΘΥΧ 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 26015/2.4.2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συντήρηση -Τεχνική Υποστήριξη Ανάπτυξη και Αναβάθμιση Εφαρμογών λογισμικού - ΑΝΑΝΕΩΣΗ eCM 2024-2028
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΡΨΟΚΩΡ7-ΟΡ6 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 32934 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 4 5 6 7 8 2.458