Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων 2024
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΔΛΛΩΡ7-3ΥΚ 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 32933 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ε ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024 - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 59521/16-05-2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΙΣΤΩΡ7-275 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 988 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΟΝΑΔΕΑ) - ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25018/2024 ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 (1/4-12/4/2024 ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Δ45ΩΡ7-ΣΟ5 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 978 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων - ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ1Ι3ΩΡ7-ΟΗΣ 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 979 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων - ΕΠΙΣΤΡΟΔΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΕ Β.Μ. (ΑΠΟΦ.ΔΕ 96/2024)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΗΩΧΩΡ7-Ε56 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 980 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λύση υπαλληλικής σχέσης λόγω συνταξιοδότησης, της υπαλλήλου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, Βενέτη Περσεφόνης, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΖ52ΩΡ7-3ΕΔ 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 12523/15.2.2024 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) ΑΔΑ: ΨΜΙΖΩΡ7-6ΜΔ 21/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 32794/21-05-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (δαπάνες εκτάκτων αναγκών) ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΝΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΝΕΒΩΡ7-Γ5Ρ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 32706 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων - ΛΟΓΩ ΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΖΒΦΩΡ7-ΚΡΟ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 32704 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ 943/2024-Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων για τα Κοιμητήρια του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ψ9ΛΩΡ7-1ΤΔ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 943 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων - ΕΠΙΣΤΡΟΔΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΕ Β.Μ. (ΑΠΟΦ.ΔΕ 96/2024)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ8ΨΧΩΡ7-2ΧΔ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 32703 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕ941/2024-Συνεχιζόμενη Σύμβαση για την Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού και σακών απορριμμάτων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΖΖΣΩΡ7-ΨΗΠ 20/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 941 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5 6 7 8 9 2.458