Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΙΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΨ99ΩΡ7-6Ν5 30/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 10932 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΡΓ5ΩΡ7-5Λ7 27/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9875 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω9ΗΓΩΡ7-79Ν 27/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 133 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΡΡ/ΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Β΄ΟΡΟΦΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ν.Α ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΤ. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΖΙ3ΩΡ7-ΙΡ2 27/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 5001/18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο προμήθειας εντύπων ενημέρωσης των δημοτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων Μαΐου-Ιουνίου 2018 στο Δήμο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΝΚ6ΩΡ7-4ΤΤ 27/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 10859 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ Μ.Τ. ΜΕΧΡΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΡΥΜΩΡ7-ΝΕΒ 27/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 131 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2.064 2.065 2.066 2.067 2.068 2.205