Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
Προμήθεια Τ.Π. και Δανείων-ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΠΔ5ΩΡ7-ΨΟΗ 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 848 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο προμήθειας εντύπων ενημέρωσης για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω112ΩΡ7-ΣΤ9 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 10054 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο προμήθειας πανό για την ενημέρωση δημοτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΖΖ2ΩΡ7-Α89 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 10055 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 85/29-3-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΜ2ΨΩΡ7-7Β9 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 116 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΨΘ8ΩΡ7-6ΔΘ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9908 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΠΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω9ΣΚΩΡ7-Γ61 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9907 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΒΓΓΩΡ7-Ψ1Ν 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9906 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΥΙ3ΩΡ7-ΓΨ7 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9805 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. 4305/2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΔΛΗΩΡ7-ΓΣΝ 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 119 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΕΦ0ΩΡ7-ΚΒΗ 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 9747 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εισφορές για Προγράματα Προώθησης Απασχόλησης ΟΑΕΔ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 62Γ3ΩΡ7-ΑΥΠ 17/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 855 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2.074 2.075 2.076 2.077 2.078 2.205