Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ 6 ΕΤΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Λ9ΥΩΡ7-ΓΛΥ 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3337 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμό απόφασης 411 / 21.12.2016 του Δ.Σ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΗΗ3ΩΡ7-ΥΜΘ 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 31 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 395/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 72ΔΝΩΡ7-ΑΘ9 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 21 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ -ΧΕ:2336(20/10/17)-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-(ΑΜΑΖΟΝΩΝ & ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ)- ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Σ3ΘΩΡ7-6ΡΟ 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 205 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σύσταση προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΜΖΞΩΡ7-Χ7Π 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 28 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤ.ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ & ΕΣΩΤ.ΔΙΑΡ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΤΔΟΩΡ7-ΚΝ0 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 531/18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: 72ΚΨΩΡ7-04Ζ 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 346/18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤ.ΔΙΑΡ/ΣΕΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΟΔ2ΩΡ7-Δ3Δ 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 930/18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Χ.Ε. 1535(11/7/17)//ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ 208-ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΠΛ.ΣΜΥΡΝΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω0ΕΦΩΡ7-ΣΩΟ 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 201 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΝΕΟ ΕΞΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΠΥΛΩΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΩΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΨΤΝΩΡ7-ΩΟΞ 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΔ.ΔΟΜ 14/18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 62ΘΜΩΡ7-ΞΤΧ 05/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 15 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2.422 2.423 2.424 2.425 2.426 2.458