Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΘ8ΞΩΡ7-65Κ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 25 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3ΟΥ ΕΥΚΛΕΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΒΟΥΝΟΥ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΤΖΨΩΡ7-Ρ6Κ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 17 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
“Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου για στέγαση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΤΜΑΩΡ7-4ΣΛ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 35 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΙΑ ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝ.ΕΛ. ΠΡΩΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 307,20 ΛΗΞΗ 31/01/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ξ8ΚΩΡ7-Κ0Μ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 114 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΒΒ2ΩΡ7-4ΕΦ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3106 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 6264/13 Δικ. Απόφασης ΔΟΣΗ 32 ΑΠΟ 100
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔΠΩΩΡ7-ΡΧ5 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 115 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Τ0ΡΩΡ7-ΑΔ5 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3104 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΒΝΟΩΡ7-ΛΛΜ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3107 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΚΙΖΩΡ7-125 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3105 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια για επιστολή Ορκωτών Λογιστών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΟΧΔΩΡ7-5ΡΨ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 148 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΚΕΓΩΡ7-Λ45 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 147 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παρακρατούμενος ΤΑΠ 15% για ανακατανομή για τον 11ο/2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΔΩΑΩΡ7-ΤΚΧ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 144 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2.427 2.428 2.429 2.430 2.431 2.458