Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΑΑΥ 95/2018-- ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΖΜΛΩΡ7-8ΤΡ 25/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2202 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΑΥ 94/2018-- ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΥΠΖΩΡ7-Λ0Μ 25/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2204 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 67Η8ΩΡ7-ΜΞΦ 25/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2185 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΑΥ 93/2018-- ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΟΣΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΤ4ΛΩΡ7-ΣΧΑ 25/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2206 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ9ΡΛΩΡ7-ΨΘΝ 25/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2184 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΑΥ 92/2018--ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩΩΙΩΡ7-Τ1Λ 25/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2209 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΑΥ 91/2018-- ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΛΛΗΩΡ7-Β5Λ 25/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2211 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 67Φ7ΩΡ7-ΘΟΥ 25/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2181 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΑΥ 90/2018-- ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜΣΡΩΡ7-ΣΩΗ 25/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2214 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΤΕΧΝΙΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Υ26ΩΡ7-ΙΓΔ 25/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2180 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2.453 2.454 2.455 2.456 2.457 2.475