Επιστροφή στην αρχική σελίδα
arrow
Αποφάσεις
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΚΤΑΟΡΟΦΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ PILOTIS KAI ΔΩΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΩΤΜΩΡ7-ΘΝ0 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΔΕΙΑ ΔΟΜ 12/18 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ετήσια συνδρομή στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλλεγγύης Ο.Τ.Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΙΧΙΩΡ7-Μ0Β 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 12 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ετήσια συνδρομή στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία <<ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ>>
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΔΛΣΩΡ7-119 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 14 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αντικατάσταση αρμόδιας υπαλλήλου του Δήμου στην Επιτροπή Αδελφοποιήσεων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΖΙΟΩΡ7-ΑΩΙ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 23 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΘ8ΞΩΡ7-65Κ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 25 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3ΟΥ ΕΥΚΛΕΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΒΟΥΝΟΥ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΤΖΨΩΡ7-Ρ6Κ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 17 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
“Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου για στέγαση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΤΜΑΩΡ7-4ΣΛ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 35 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΙΑ ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝ.ΕΛ. ΠΡΩΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 307,20 ΛΗΞΗ 31/01/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ξ8ΚΩΡ7-Κ0Μ 02/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 114 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2.472 2.473 2.474 2.475 2.476 2.504