ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

****************

Με την από 19/7/2022 αίτηση με αριθμό ΓΑΚ/ΕΑΚ 5740/744/2022, ενώπιον  του Εφετείου Αθηνών (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας κατ’ άρθρο 825 Κ.Πολ.Δικ.), δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 10″ Ιανουαρίου 2023, με αριθμό πινακίου 18 – 1° Τμήμα Δημόσιο Τριμελές – διαδικασία  εκουσίας  δικαιοδοσίας, κοινοποιούμενη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας – Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών – Τμήμα Εποπτείας, το Αυτοτελές Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία

«ΕΣΤΙΑ     ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ     ΚΑΙ    ΠΩΓΩΝΙΟΥ»,     που    εδρεύει                  στην

Αργυρούπολη Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 82) και εκπροσωπείται νόμιμα, ζητά με απόφαση του Εφετείου Αθηνών α) Να μεταρρυθμιστεί η υπ’ αριθμ. 1343/2015 απόφασή Του, β) Να βεβαιωθεί ότι η βούληση του διαθέτη Κωνσταντίνου Μπεκιάρη, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην από 24/6/1957 ιδιόγραφη διαθήκη του και ερμηνεύθηκε με την υπ’ αρ. 1297/1966 απόφαση, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου, γ) Να βεβαιωθεί ότι συντρέχουν οι νόμιμες και ουσιαστικές προϋποθέσεις μεταβολής της αξιοποίησης του οικοπέδου, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 82, θέση “Τράχωνες” στον Δήμο Αργυρούπολης (νυν Ελληνικού – Αργυρούπολης), συνολικής επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσεως 1.404 τ.μ., δ) Να καθορισθεί ως επωφελέστερος τρόπος αξιοποίησης της περιουσίας του ιδρύματος, η ανέγερση επί του οικοπέδου μίας ή περισσοτέρων πολυωρόφων οικοδομών με δαπάνη τρίτων (εργολάβων) κατά το σύστημα του ν. 3741/1929, Ν.Δ. 1024/1971 και άρθρ. 1002 και 1117 Α.Κ., με αντιπαροχή προς το ίδρυμα οριζοντίων ή και αυτοτελών καθέτων ιδιοκτησιών, σε αριθμό και έκταση που θα καθορισθεί με την εργολαβική σύμβαση που θα υπογραφεί με τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο, όπως είχε καθορισθεί με την προϊσχύουσα υπ’ αρ. 13.645/1987 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, οι οποίες ιδιοκτησίες θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση του  κοινωφελούς σκοπού του ιδρύματος.

Να καθορισθεί ότι οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα περιέλθουν στην κυριότητα του ιδρύματος ως αντιπαροχή από την ανοικοδόμηση του οικοπέδου με δαπάνη τρίτων, θα μπορούν να εκμισθωθούν επιμελεία του ιδρύματος σε τρίτους, προς τον σκοπό να διατεθούν τα μισθώματα σε κοινωφελή έργα και δραστηριότητες ενίσχυσης και στήριξης των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, ορμώμενων από την περιοχή Πωγωνίου που διαβιούν μόνιμα στην Ελλάδα, καθώς και στην περιοχή του Πωγωνίου Βορείου Ηπείρου.

ΑΡΧΕΙΟ

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2022

Η πληρεξούσια Δικηγόρος

ΑΘΗΝΑ Σ. ΠΑΛΛΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ                          Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  66 –  ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ. 137822196

ΤΗΛ. 213-0375196 & 6973700347

e-mail: palli.athina@yahoo.gr