Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου. Συγκεκριμένα οι ειδικότητες είναι οι κάτωθι:

Κλάδος / Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Διεύθυνση
ΔΕ Οδηγών (Γ’ κατηγορίας) 2 Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων 15
ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων 1 Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων 1

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο email: protokollo@elliniko-argyroupoli.gr, ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, από την Πέμπτη 27/7/2023 – ώρα 7:00 πμ έως τη Δευτέρα 31/7/2023 – ώρα 15:00 μμ.

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης σε doc

Έντυπο Αίτησης σε pdf

Υπεύθυνη Δήλωση Κωλύματος 12μήνου σε doc

Υπεύθυνη Δήλωση Κωλύματος 12μήνου σε pdf

Υπεύθυνη Δήλωση Καταλληλότητας – Φυσικής υγείας σε doc

Υπεύθυνη Δήλωση Καταλληλότητας – Φυσικής υγείας σε pdf