Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Δ/νσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο email: protokollo@elliniko-argyroupoli.gr, ή με αυτοπρόσωπη παρουσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, από τη Δευτέρα 7/11/2022 έως την Παρασκευή 11/11/2022.
Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης σε doc

Έντυπο Αίτησης σε pdf

Υπεύθυνη Δήλωση Καταλληλότητας – Φυσικής Υγείας

Υπεύθυνη Δήλωση Κωλύματος