11/07/2023

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης θέτει σε δημόσια διαβούλευση το «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου», σε εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4074/2012 & Ν. 4819/2021) προκειμένου να οριστικοποιήσει το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, παρεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων και των κοινοχρήστων χώρων για όλους/ες.

Η εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Καλούνται οι πολίτες και οι φορείς να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους έως και την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά στο email:

Για τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, technical@elliniko-anelixis.gr (πληροφορίες: Μιχάλης Παρούσης) ή

για την ανάδοχο εταιρεία LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., christos.theodoridis@lever.gr (πληροφορίες: Χρήστος Θεοδωρίδης).

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης είναι διαθέσιμο στο παρακάτω αρχείο: [αρχείο pdf Παρουσίαση]

Καθώς και σε μορφή google map στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Y2gdcr5F9NOR3hu9cJgRtYpPJN7byf0&usp=sharing

Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου [αρχείο pdf Δελτίο τύπου].

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ